02 761 26 26 contact@ddel.be

Wat is de jaarlijkse totale kost van mijn portefeuille?

 

DDEL ontvangt jaarlijks een beheerscommissie van 0,25% op de tegoeden onder beheer boven 1 miljoen EUR en 0,45% op tegoeden onder 1 miljoen EUR (excl. BTW).

De depotbank ontvangt jaarlijks een bewaarloon van 0,05% of 0,10% (excl. BTW) en de transactiekost is maximaal 80 EUR. Er worden geen instap- of uitstapkosten aangerekend.

De fondsbeheerder wordt vergoed via de TER (Total Expense Ratio) van de fondsen. Deze varieert van 0,30% tot 0,50% (incl. BTW). Dit bedrag moet niet rechtstreeks door de klant worden betaald, maar wordt afgehouden van de Netto Inventaris Waarde van het fonds. De fondsen hanteren geen “succesfee”.

 

kosten