02 761 26 26 contact@ddel.be

 

DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

 

Over de hele wereld zijn beleggers zich steeds meer bewust dat bepaalde bedrijfsactiviteiten een nefast effect hebben op het milieu en de toekomst van de volgende generaties. Veel particulieren en instellingen vragen zich dan ook af hoe ze hun beleggingsbeslissingen kunnen afstemmen op hun duurzaamheidsprincipes.

We geven deze beleggers de mogelijk om voor duurzame beleggingen te kiezen, zonder dat dit ten koste gaat van gezonde beleggingsprincipes.

 

DUURZAAMHEID IN DE BELEGGINGSPRAKTIJK

Veel conventionele duurzaamheidsbenaderingen maken gebruik van positieve of negatieve filters. Een positief filter selecteert bedrijven met milieuvriendelijke bedrijfsactiviteiten, terwijl een negatieve filter bedrijven met ongunstige praktijken uitsluit. Hierdoor zijn er maar twee mogelijkheden: ofwel komt een bedrijf op de beleggingslijst terecht, ofwel niet. Deze weinig fexibele aard van een positieve of negatieve screening kan leiden tot een kleiner beleggingsuniversum en tot een slechte diversificatie.

Daarom kiezen we via onze fondsbeheerder voor een meer genuanceerdere en acamische benadering op 2 niveaus:

Op sectorniveau

Wij wensen geen grote sectoren uit te sluiten, maar willen de meest duurzame bedrijven binnen een sector belonen. Alle bedrijven in het beleggingsuniversum krijgen een duurzaamheidsscore op basis van vijf variabelen:

     – Intensiteit broeikasgasuitstoot (belangrijkste parameter)

     – Bodemgebruik

     – Giftige lozingen en lekkages

     – Bedrijfsafval

     – Waterbeheer

Bedrijven met een hoge score worden weerhouden en bedrijven met een lagere score worden onderwogen of uitgesloten.

 

 

Op bedrijfsniveau

Individuele bedrijven met een specifieke aandacht voor duurzaamheid kunnen worden versterkt in de portefeuille. Bedrijven die maatschappelijk of op milieugebied zwak scoren kunnen volledig worden uitgesloten. Bijvoorbeeld:

     – Intensieve veeteelt

     – Clustermunitie

     – Tabak & alcohol

     – Kinderarbeid

Hiervoor wordt er een beroep gedaan op een externe onderzoekbureaus die de specifieke bedrijfsactiviteiten constant opvolgen. Dankzij betere verslaggeving door bedrijven kunnen ze transparanter en nauwkeuriger worden beoordeeld. Door de grote posities die onze fondsbeheerder heeft in vele bedrijven kunnen ze het bestuursbeleid van bedrijven beïnvloeden door direct druk uit te oefenen op het management.

DETAIL VAN DE DUURZAME AANDELENCOMPENT IN EEN PORTEFEUILLE BIJ DDEL

  • Ontwikkelde landen (100%)
  • 3.446 bedrijven.
  • Overweging in risicofactoren met een hoog te verwachten rendement: Omvang (Small Caps), Waarde (Value Stocks) en winstgevendheid.
  • Geografische verdeling:
Noord-Amerika 62,8%
Europa 23,5%
Azië-Pacific 13,4%
Rest van de wereld 0,3%

Gegevens op 31/5/2016

CONCLUSIE

DDEL wil met zijn klanten de mogelijkheid geven om te beleggen in bedrijven die een beperkte impact hebben op milieu en medemens. We handhaven daarbij wel een brede marktspreiding en streven naar een hoger verwacht rendement.