02 761 26 26 contact@ddel.be
 

 

 

 

 

Praktisch

 

 

De veiligheid en de bescherming van uw vermogen

DDEL Portfolio Solution is een beleggingsonderneming naar Belgisch recht die onder de controle staat van het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Uw beleggingen:  Indien DDEL, een depositobank of een fondsbeheerder in de problemen zou geraken of zelfs volledig zou verdwijnen, heeft dat geen invloed op de effecten in uw portefeuille. Deze blijven juridisch gezien ten alle tijde uw eigendom. Daarnaast werken we enkel samen met fondsbeheerders die een onberispelijk parcours hebben afgelegd en fondsen aanbieden die voldoen aan de Europese UCIT-richtlijnen.

Uw Cash:  In tegenstelling tot effecten, maakt cash deel uit van de balans van de depotbank. Om uw cash zo goed mogelijk te beschermen, werken we daarom alleen samen met de meest solvabele depotbanken en herleiden we de cashpositie in uw portefeuille tot een minimum (+/- 1%) . Daarnaast geniet u ook van de bescherming van de depositogarantie.

 

Voor & Na